Demo2 first
MOPS Przemyśl Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Demo2 second
MOPS Przemyśl Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Demo2 third
MOPS Przemyśl Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Demo2 fourth
MOPS Przemyśl Program Operacyjny Kapitał Ludzki


8.04.2014 r.

Sprostowanie:

dotyczy przetargu nieograniczonego
z dnia 6 marca 2014r.

> więcej


4.04.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty:

dotyczy przetargu nieograniczonego
z dnia 6 marca 2014r.

> więcej


1.04.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty:

dotyczy zamówienia z dnia 19.03.2014r.

> więcej


11.03.2014 r.

Pytania i odpowiedzi:

dotyczy przetargu z dnia 06.03.2014r.

> więcej


06.03.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zobacz SIWZ i załączniki

> więcej


06.02.2014 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

Asystent rodziny; Animator lokalny

> więcej


DEBATA SPOŁECZNA „RAZEM RAŹNIEJ PRZECIWKO PRZEMOCY” 19.11.2013 R.

W sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu odbyła się otwarta debata społeczna na temat przemocy w rodzinie. Spotkanie zorganizowano w Programie Aktywności Lokalnej w ramach projektu „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”. Celem debaty było zwrócenie uwagi środowiska lokalnego na problem przemocy w rodzinie oraz konsultacje przedstawicieli instytucji realizujących procedurę „Niebieskiej Karty”. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci władz miejskich i samorządowych, specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki i edukacji, a także członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Przemyślu. Nie zabrakło również przedstawicieli ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przemyślu oraz Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Spotkanie zakończone zostało wspólną dyskusją i wypracowaniem nowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania przemocy i wsparcia jej ofiar.

Informacje o projekcie

Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Numer i nazwa Poddziałania:7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zapraszamy...

> więcej

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

copyright: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu