Demo2 first
MOPS Przemyśl Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Demo2 second
MOPS Przemyśl Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Demo2 third
MOPS Przemyśl Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Demo2 fourth
MOPS Przemyśl Program Operacyjny Kapitał Ludzki

06.08.2015 r.

Sprostowanie

Zapraszamy do pobrania sprostowania

> więcej

04.08.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapraszamy do pobrania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

> więcej

30.07.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapraszamy do pobrania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

> więcej

21.07.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapraszamy do pobrania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

> więcej

17.07.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapraszamy do pobrania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

> więcej

9.07.2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapraszamy do pobrania załącznika

> więcej

8.07.2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapraszamy do pobrania załącznika

> więcej

3.07.2015 r.

Przetarg

Zapraszamy do zapoznania się przetargiem nieograniczonym

> więcej

18.06.2015 r.

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania przetargowego

> więcej

29.05.2015 r.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

> więcej

18.05.2015 r.

Zapytanie ofertowe

zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem

> więcej

14.05.2015 r.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

> więcej

30.04.2015 r.

Przetarg

Zapraszamy do zapoznania się przetargiem nieograniczonym

> więcej

27.04.2015 r.

UWAGA:

Unieważnienie zapytania oraz mowe zapytanie ofertowe

> więcej

9.04.2015 r.

Zapytanie ofertowe:

zapraszamy...

> więcej

24.03.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty:

zapraszamy...

> więcej

17.03.2015 r.

Zawiadomienie:

zapraszamy...

> więcej

11.03.2015 r.

Sprostowanie:

zapraszamy...

> więcej

05.03.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty:

zapraszamy...

> więcej

26.01.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu:

zapraszamy...

> więcej

27.11.2014 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty:

zapraszamy...

> więcej


25.11.2014 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty:

zapraszamy...

> więcej


13.11.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu:

zapraszamy...

> więcej


5.11.2014 r.

Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty:

zapraszamy...

> więcej


22.10.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu:

zapraszamy...

> więcej


23.09.2014 r.

Wybór najkorzystnieszej oferty:

zapraszamy...

> więcej


19.09.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

zapraszamy...

> więcej


11.09.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania ofertowe:

zapraszamy...

> więcej


5.09.2014 r.

Zapytanie ofertowe:

dotyczy pikniku..

> więcej


26.08.2014 r.

Pytania i Odpowiedzi:

Dotyczy przetargu z dnia 21 sierpień 2014 r.

> więcej


22.08.2014 r.

Zapytanie ofertowe:

Zapraszamy do składania ofert

> więcej


21.08.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu

Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej...

> więcej


29.07.2014 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

z zapytania ofertowego.

> więcej


18.07.2014 r.

Zapytanie ofertowe:

Zapraszamy do składania ofert

> więcej


17.07.2014 r.

Zapytanie ofertowe:

Zapraszamy do składania ofert

> więcej


14.07.2014 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

z zapytania ofertowego.

> więcej


7.07.2014 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

z zapytań ofertowych.

> więcej


2.07.2014 r.

Zapytanie ofertowe:

ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepsów ustawy PZP.

> więcej


26.06.2014 r.

Zapytania ofertowe:

mają formę rozeznania rynku i nie stanowią zapytania o cenę w rozumieniu przepsów ustawy PZP.

> więcej


24.06.2014 r.

Zapytania ofertowe:

mają formę rozeznania rynku i nie stanowią zapytania o cenę w rozumieniu przepsów ustawy PZP.

> więcej


Informacje o projekcie

Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Numer i nazwa Poddziałania:7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zapraszamy...

> więcej

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

copyright: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu